skip to Main Content
973 252 414 – 636 599 579 cademacianet@gmail.com
Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ Fem PARC. A Casa Macianet

Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ fem PARC. A Casa Macianet

El Consorci
CEDER Pallars-Ribagorça coordina el projecte FemPARC, i a més
a més hi
participen 6 grups Leader de Catalunya. Les accions es desenvolupen en els
següents
Parcs: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de
l’Alt
Pirineu, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa,
Parc Natural dels Ports i Parc Natural de la Serra de Montsant.
L’objectiu
general del projecte és generar activitat econòmica a partir de la
valorització
i sostenibilitat dels espais naturals protegits com a atractius turístics.
Una de les
accions principals d’aquesta iniciativa consisteix a dotar els territoris
situats a
les nostres comarques i dins de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de
Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu amb el màxim de punts
d’informació
complementaris (punts d’informació FemPARC), on el visitant tingui la
possibilitat
de ser informat de l’oferta dels Parcs, alhora que pugui rebre assistència i
suport en
l’organització de la seva estada. En aquest context, s’ha pensat en el paper
que poden
tenir els establiments turístics atès el contacte directe que tenen amb els
visitants.
D’aquesta manera, es poden cobrir les franges horàries i àmbits territorials
que no poden
absorbir les oficines d’informació turística.
Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ Fem PARC. A Casa Macianet

Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ fem PARC. A Casa Macianet

El Consorci
CEDER Pallars-Ribagorça coordina el projecte FemPARC, i a més
a més hi
participen 6 grups Leader de Catalunya. Les accions es desenvolupen en els
següents
Parcs: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de
l’Alt
Pirineu, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa,
Parc Natural dels Ports i Parc Natural de la Serra de Montsant.
L’objectiu
general del projecte és generar activitat econòmica a partir de la
valorització
i sostenibilitat dels espais naturals protegits com a atractius turístics.
Una de les
accions principals d’aquesta iniciativa consisteix a dotar els territoris
situats a
les nostres comarques i dins de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de
Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu amb el màxim de punts
d’informació
complementaris (punts d’informació FemPARC), on el visitant tingui la
possibilitat
de ser informat de l’oferta dels Parcs, alhora que pugui rebre assistència i
suport en
l’organització de la seva estada. En aquest context, s’ha pensat en el paper
que poden
tenir els establiments turístics atès el contacte directe que tenen amb els
visitants.
D’aquesta manera, es poden cobrir les franges horàries i àmbits territorials
que no poden
absorbir les oficines d’informació turística.
Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ Fem PARC. A Casa Macianet

Vall Fosca. Punts D’INFORMACIÓ fem PARC. A Casa Macianet

El Consorci
CEDER Pallars-Ribagorça coordina el projecte FemPARC, i a més
a més hi
participen 6 grups Leader de Catalunya. Les accions es desenvolupen en els
següents
Parcs: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural de
l’Alt
Pirineu, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa,
Parc Natural dels Ports i Parc Natural de la Serra de Montsant.
L’objectiu
general del projecte és generar activitat econòmica a partir de la
valorització
i sostenibilitat dels espais naturals protegits com a atractius turístics.
Una de les
accions principals d’aquesta iniciativa consisteix a dotar els territoris
situats a
les nostres comarques i dins de l’àmbit del Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de
Sant Maurici i el Parc Natural de l’Alt Pirineu amb el màxim de punts
d’informació
complementaris (punts d’informació FemPARC), on el visitant tingui la
possibilitat
de ser informat de l’oferta dels Parcs, alhora que pugui rebre assistència i
suport en
l’organització de la seva estada. En aquest context, s’ha pensat en el paper
que poden
tenir els establiments turístics atès el contacte directe que tenen amb els
visitants.
D’aquesta manera, es poden cobrir les franges horàries i àmbits territorials
que no poden
absorbir les oficines d’informació turística.