skip to Main Content
973 252 414 – 636 599 579 casamaci@casamacianet.com
Productes De Proximitat

Productes de Proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris,
procedents de la terra o de la ramaderia i/o resultat d’un procés
d’elaboració o de transformació que es realitza en favor del consumidor o
consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una
persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de
productors agraris.

  

Back To Top